Lyons İş Değerlerinin Ölçülmesi Anket Formu'nun Psikometrik Özelliklerini İncelenmesine Dair Görgül Bir Araştırma

Proje Başlangıç & Bitiş Tarihi: 
11.07.2016 ile 11.10.2016 arası
Proje Özeti: 

Bu rapor, “The Lyons Work Values Survey”in (LWVS, 2010) Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerinin görgül olarak incelenmesini içeren çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır. Çalışmanın bu safhası, LWVS-T anket formunun güvenilirlik, geçerlilik ve standardizasyon testleri yapılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Hedeflenen araştırma evrenini temsilen İstanbul’daki dört üniversite de eğitim gören 98 turizm işletmeciliği öğrencisinden bir örneklem oluşturulmuştur. Ayrıca, bu örneklem grubuyla karşılaştırma amaçlı olarak 14 turizm sektörü profesyonelinden de veri toplanmıştır. Toplam 112 katılımcıdan elde edilen verilerle, LWVS-T her üç psikometrik alanda test edilmiş ve sonuçlar ölçeği geçerlilik, güvenilirlik ve standardizasyon alanlarındaki yeterliliğini önemli ölçüde destekler niteliktedir.

Proje Yönetimi: 
Doç. Dr. Kıvanç İnelmen
inelmenk@boun.edu.tr
Proje Yöneticisi
Proje Ekibi: 
Öğ. Gör. Dr. Özen Kırant Yozcu
Boğaziçi Üniversitesi
Destekleyen Kurum & Kuruluşlar: 

-