Çok Disiplinli Seminerler Dizisi - 3 - Turizm ve Kent Çalışmaları

Seminer
Etkinlik Tarihi: 
30.03.2017 - 11:30
Etkinlik Yeri: 
UBYO Seminer Salonu / Hisar Kampüs
Etkinlik İçeriği: 

Defne Kadıoğlu Polat, 1984 yılında Almanya’da Türk bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Düsseldorf Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Essex Üniversitesi’nde İnsan Haklarının Teorisi ve Pratiği üzerine tamamlamıştır. 2008 senesinde İstanbul’a yerleşen Polat, bir yıl kamu sektöründe çalıştıktan sonra, doktora eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. 2010 – 2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi – TÜSİAD Dış Politikalar Forumu’nda yönetici asistanı olarak görev almıştır. 2012/2013 kış döneminde, Berlin Humboldt Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (BGSS) misafir doktora öğrencisiydi. Bu dönemde alan araştırmalarını Berlin’in Neukölln kasabasında Türkiye’den gelen göçmenlerin kentsel nezihleştirilmesi üzerine gerçekleştirdi. “Migrants and the City: Gentrification, Ethnicitiy and Class in a Berlin Neighborhood” başlıklı tezini 2015 yılında savundu. Araştırmaları sosyal eşitsizlik ve neoliberal kentsel yönetimin arasındaki bağa, özellikle ırkçılık, zümre ve kentsel nezihleştirme arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.

 

Seminer, Defne Kadıoğlu Polat'ın Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı olarak yayınlanan "There is Nothing Quite Like Tophane - A Case Study of Gentrification in İstanbul" isimli araştırma raporu temel alınarak, kentsel dönüşüm üzerinde turizm ve soylulaştırma (gentrification) ilişkisinin etkisinin neler olabileceği, turizm endüstrisinde yaşanan düşüşün yerel nüfusu nasıl etkileyeceği ve sürdürülebilir kentsel planlamanın hem yerel halk hem de turistler için neden önemli olduğu konuları üzerine odaklanacaktır.