Çok Disiplinli Seminerler Dizisi -1- Turizm ve Görsel Sanatlar

Seminer ilk bölümünde video dilinin sanat, iletişim ve aktivizm alanında farklı kullanımlarına ve belgesel, kurmaca, buluntu film gibi farklı video üretim dillerine odaklanacak, ikinci bölümde ise Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün “2017 Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm” yılı yol haritası kapsamında öğrenciler tarafından  turizm, kent, kültür, çeşitlilik, sürdürülebilirlik gibi temalarda yapılacak video projeleri tartışılacaktır.