Amaç ve Hedefler

  • Turizm konusunda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yapmak
  • Turizm sektöründe çalışanlara süreli uygulamalı sertifika eğitimleri sunmak
  • Konaklama ve turizm alanında çalışma grupları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu tür çalışmaları koordine etmek
  • Turizm ve konaklama sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri vermek

Tüm bu etkinliklerin amacı; üniversitelerdeki birimler ile üniversitelerarası etkileşimi geliştirirken, öğretim elemanları arasında, öğrencilerin kendi içlerinde ve öğretim elemanları ile öğrenciler arasında bilgi akışı ve etkileşimi sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini yükseltmektir.