Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştıma Merkezi

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, turizm alanında disiplinler arası bilimsel araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek, bu alanda yapılan araştırmalar ile uygulama arasında ilişki kurmak ve turizm alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlar için birleştirici bir alan yaratmak üzere 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Yürüteceği ve destekleyeceği bilimsel projeler ve uygulamalar ile turizm alanında sürdürülebilirlik ilkesinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak Merkez’in amaçları arasındadır.